Barbara Neuhofen

FH-Prof. Dr. Barbara Neuhofer is a professor in Experience Design and Head of Experience Design at the Department of Innovation and Management in Tourism at the Salzburg University of Applied Sciences, Austria.
Before her current role, Barbara was working as a Lecturer in Tourism and Hospitality Management and as MSc Hospitality Programmes Leader at Bournemouth University, UK. Barbara has held presentations on experience design and digital transformation in several higher institutions around the world, including Surrey University, UK, Edinburgh Napier University, UK, University of Alicante, Spain, University of South Australia, Australia, and is a visiting lecturer on experience design at international universities, including IMC Krems, Austria and MODUL University Austria.

 

Wojciech Liszka

He likes challenges and ambitious projects. The more demanding they are - the better. Throughout his entire professional life he was always committed to the hospitality industry and can confidently say that he knows it "as his own pocket". He began his career with a big WOW in the biggest casino in the world - Foxwoods Resorts Casino in Conncecticut, USA. In Poland, for 11 years he was associated with a prestigious brand Radisson Blu hotels in Szczecin, Warsaw and Krakow.
Founder and CEO of Z—Factor. In addition to operational consultancy, Z—F specializes in providing modern tools for hospitality, such as: Demand Outlook (benchmarking online conference system) or the Test Call program (system testing and improving the efficiency of sales).
Wojciech is extremely effective in his work and always open to interesting initiatives. Never afraid of what is new, so far unexplored and by anyone not achieved. Over the years, his ideas and actions differentiated hotels where he worked among the competition. Radisson Blu Krakow, with whom he worked for the past few years has been awarded, among others, by Business Traveller Award for the best business hotel in Poland, Forbes magazine singled out Radisson Blu Krakow as the winner of the the first edition of the "Leaders of Sustainable Development" for obtaining the first hotel in the world and the first company in Poland to sustainable development certification BS8901. The originator and the initiator of Poland Business Run - a charity sporting event, and now Poland's largest relay race. Initiator of the Meetings Week Poland, currently the largest meetings industry event in the country.
Over last two years since he set up Z—Factor, the company entered twelve European markets delivering the above mentioned revenue optimization tools to over 300 independent and chain hotels including all biggest brands: Marriott, Hilton, Accor, IHG, Carlson Rezidor, Best Western, Wyndham, Vienna House & Louvre Hotels Group.

 

Monika Dymacz-Kaczmarczyk

Dyrektor zarządzający Exprofesso, trener biznesu, facylitator. Członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń: MPI (Prezes MPI Poland Chapter), Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Biznesu MATRIK, International Simulation and Gaming Association. Wykładowca w WSE w Krakowie. Absolwentka UJ oraz MBA na Oxford Brooks University, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem.
Praktyk biznesu, wywodzący się ze środowiska korporacyjnego. Wieloletni menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu projektami i komunikacji wewnętrznej. Przez wiele lat Pełnomocnik ds. Innowacji, rozwijający kreatywność wewnątrz organizacji i wprowadzający w życie narzędzia i procesy budujące kulturę innowacyjności.
Inspirator, siewca pomysłów, człowiek akcji. Na co dzień zarządza firmą, reprezentuje ją na zewnątrz, pracuje blisko z korporacjami, prowadzi szkolenia z zarządzania, kreatywności, innowacyjności oraz grywalizacji. Autorka gier i symulacji biznesowych oraz narzędzi rozwojowych w duchu edutainment (rozrywka + edukacja). Wykorzystuje elementy gier wspierając realizację celów HR i marketingowych organizacji. W swojej praktyce opiera się głównie na tych metodach, rozwijając i aplikując je do projektów z pogranicza eventów, team-buildingu i szkoleń. Sens tych działań jest jeden – maksymalnie zaangażować uczestnika eventu lub szkolenia, aby najskuteczniej zrealizować cele biznesowe zleceniodawcy.

 

Jolanta Żyśko

Rektor i profesor SGTiR. Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough. Prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in.: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth. Od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem. Należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie, MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym i ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestnik Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku. W 2017 r. otrzymała Nominację Dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich.
 

Krzysztof Celuch

Wykładowca akademicki, pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, mówca, trener, konsultant biznesowy, przedsiębiorca; specjalizuje się w branży spotkań i eventów; jego badania naukowe opierają się na wiedzy z zakresu ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa; realizuje projekty badawcze; prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady; moderuje dyskusje panelowe, debaty i spotkania menedżerskie;, buduje strategie i świadczy usługi doradztwa biznesowego; wspiera organizacje, instytucje i firmy w zakresie zarządzania, komunikacji, motywacji i rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem branży spotkań.
Zainteresowania badawcze:przemysł spotkań, marketing docelowy, zarządzanie i organizacja spotkań, aktualne trendy w turystyce biznesowej, CSR, komunikacja w globalnych organizacjach;

 

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni
Partnerzy
 
Patroni medialni