Poland Meetings Destination: Turystyka spotkań w Polsce. Nowe perspektywy ?

Po latach oczekiwań i starań ze strony całej branży, turystyka trafiła pod skrzydła Ministerstwa Rozwoju, co podkreśla jej związki z gospodarką raczej, a nie sportem, jakby to wynikało z poprzedniego przyporządkowania. Co jednak zmienia się faktycznie?
Polski przemysł spotkań jest niezwykle dochodowym sektorem turystyki. Jeden procent produktu krajowego brutto i ponad 170 tysięcy  miejsc pracy to tylko część jego wartości. Niepoliczalne korzyści przynosi rola edukacyjna i promocyjna branży. Nie jest zbiegiem okoliczności, iż w krajach o najsilniejszych i innowacyjnych gospodarkach, spotkania odpowiadają nawet za 3 razy większą część PKB.
Czy w Polsce powinniśmy zmierzać w podobnym kierunku, stawiając na rozwój turystyki spotkań, stymulującej rozwój całej gospodarki? Czy pojawią się nowe środki i narzędzia, służące rozwojowi turystyki i przemysłu spotkań? Co  w sytuacji branży zmienia się już dziś, a co zmieni się w najbliższych latach? Co kryje się za terminem 500+ dla turystyki? Czy zostanie wprowadzona lokalna opłata turystyczna? Czy profesjonaliści sektora MICE mogą wpłynąć na pozytywne kierunki zmian?
Na te i podobne pytania spróbujemy odpowiedzieć w gronie ekspertów 22 kwietnia podczas konferencji z cyklu Poland Meetings Destination, otwierającej MWP 2020.

Program

22 kwietnia 2020
09:30 - 09:55
Rejestracja i poranny networking
10:00
Rozpoczęcie konferencji
10:05 - 11:25
Perspektywy turystyki spotkań w Polsce
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju: sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy
Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Organizacji Turystycznej (zaproszony: prezes Robert Andrzejczyk)
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli MR i POT oraz branży:
 • Plany Ministerstwa Rozwoju a przyszłość branży
 • Czas na lokalną opłatę turystyczną?
 • Polska jako destynacja turystyczna a przemysł spotkań; synergie
 • Miejsce branży w gospodarce dziś i za kilka lat
 • Rola turystyki spotkań w gospodarce miast i regionów
11:30 - 12:30
Turystyka oraz przemysł spotkań – wyzwania i nowe możliwości
 • Warszawa i Mazowsze: dobre praktyki i perspektywy współpracy
 • Jak PLL LOT wspiera turystykę spotkań?
 • Środkowoeuropejski komunikacyjny Hub Poland a perspektywy rozwoju branży
 • Miejskie i regionalne plany wobec sektora (przykłady)
12:30 - 12:40
Podsumowanie i zamknięcie spotkania


Przejdź do rejestracji


Kodeks Dobrych Praktyk

Stowarzyszenie Branży Eventowej we współpracy z ekspertami przemysłu spotkań podejmie dialog na temat dobrych praktyk w dziedzinie organizacji wydarzeń w Polsce. Zmiany zachodzące w naszej branży wymagają reaktywacji istniejącego już spisu etycznych zasad, które dostępne są na stronie: http://sbe.org.pl/rada-etyki/ . Premiera Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Eventowej, odbyła się cztery lata temu podczas Meetings Week Poland 2016, 15 marca 2016 r. Sygnatariuszami Kodeksu zostali członkowie Rady Etyki jako reprezentanci środowiska przemysłu wydarzeń zobowiązali się do postępowania według zapisanych w nim zasad.  Odnowienie czy zmiana wytycznych  jest  możliwa tylko dzięki współpracy i otwartej dyskusji pomiędzy agencjami eventowymi, dostawcami i lokalizacjami.
Organizatorom bardzo zależy nie tylko na przeprowadzonej rozmowie ale również praktycznych radach, które zostaną jasno określone w dokumencie „ Kodeks Dobrych Praktyk”
Serdecznie zapraszamy osoby związane z branżą eventową, którym rozwój rynku przemysłu spotkań, jakość wykonywanych usług oraz współpraca pomiędzy podmiotami tworzącymi „event” są bliskie.
Program

22 kwietnia 2020

Część zamknięta:

09:20- 10:30
Rejestracja
10:30- 13:00
Stolikowe panele dyskusyjne
13:00- 14:00
Przerwa na lunch
15:00- 16:00
Wypracowywanie wniosków

Część otwarta:

16:00- 17:00
Oficjalne zaprezentowanie wniosków Kodeksu Dobrych Praktyk

Przejdź do rejestracji Poznaj prelegentów


Zrównoważone modele działania przemysłu spotkań

Dzisiaj nowoczesne przedsiębiorstwa nie liczą już jedynie na ekonomiczny wpływ wydarzeń, organizowanych przez siebie i w swoich obiektach, ale patrzą szerzej, szukając efektów, które zmienią ich firmy i świat, przezwyciężą bariery, zmienią podejście decydentów i zainspirują lokalne społeczności. Firmy stawiają na misję w duchu zrównoważonego rozwoju, biorą pełną odpowiedzialność za organizowane przez siebie wydarzenia. Tylko w ten sposób osiągają sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie nie liczą się już tylko efekty finansowe, ale górują pozytywne następstwa organizacji spotkań.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z Global Destination Sustainable Index oraz BestCities Global Alliance, którzy przedstawią nam aktualne modele działania zrównoważonych miast, obiektów i firm. Uzupełnieniem prezentacji będą inspirujące case studies w obszarze organizacji wydarzeń.  Będziemy dyskutować o trendach, raportach i innowacyjnych rozwiązaniach dla obiektów i organizatorów. Będziemy rozmawiać o problemach, ale i zaletach  obiektów wielofunkcyjnych. Po raz pierwszy zorganizujemy dla przedstawicieli obiektów Forum Wymiany Doświadczeń - sesję round tables.

Program

23 kwietnia 2020
09:30-10:00
Rejestracja uczestników konferencji
10:00-10:15
Powitanie, wystąpienia otwierające
10:15-10:45
Leveraging Sustainability for Destination Success - Claudia van’t Hullenaar, Senior Sustainability Consultant, Global Destination Sustainable Index
To remain competitive in today’s socio-economic climate, leading event destinations and businesses need to highlight more than the technical capacity of their meetings industry. With an increasingly backlash against tourism by local communities and the increasing threats posed by climate change, the tourism and meetings industry needs to demonstrate how their business adds value – for visitors, our environment and society overall.
Using case studies and data from the Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), we will highlight how leading global destinations are responding to these trends and how the pioneers are innovating, making a difference and positioning themselves to be leaders in the new sustainable brand centric world. (eng)
10:45-11:15
Associations are change makers.  We can, together, help create ‘positive impact’ from their events - Jane Cunningham,  Director International Associations, BestCities Global Alliance
We should not see a successful conference just by the number of delegates and how much they spend but the positive change that happened as a result of that gathering.  Impactful partnership, knowledge transfer, community awareness, industry advancement.  The tourist spend is only the tip of the iceberg. (eng)
11:15-11:35
Too Good to Waste – nie marnujmy żywności - Anna Górska, Wiceprezes Zarządu SKKP, EXPO XXI Warszawa Business Development Director, Symposium Cracoviense - Doradca Zarządu
Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, na świecie marnuje się 1,3 mld ton żywności rocznie. Ta ilość wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez kolejne 66 lat. Skutki takiego marnotrawstwa wiążą się ze znaczącymi stratami cennych zasobów, takich jak grunty, woda oraz energia co ma realny wpływ na środowisko naturalne oraz postępujące globalne ocieplenie.
Czy wraz ze wzrostem świadomości skali problemu marnowania żywności, branża przemysłu spotkań może podejmować konkretne działania, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami?  Przykłady rozwiązań z Polski i ze świata.
11:35-12:00
Wręczenie nagród w konkursie Przemysł Spotkań na 5!  na najlepszą pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej
Kinga Danek - "Zastosowanie metodologii zwrotu z inwestycji w ocenie efektywności event marketingu"
Alicja Śliz - "Targi hybrydowe trendem w przemyśle spotkań na przykładzie targów KrakDent"
Izabela Ślązak - "Bleisure jako nowy trend w podróżach służbowych"
Magdalena Piepiórka - "Nowe technologie w zarządzaniu eventami na przykładzie festiwalu Przystanek Woodstock"
oraz prelekcja laureatki głównej nagrody Kingi Danek
12:00-12:30
Przerwa kawowa
12:30-12:40
Forum Wymiany Doświadczeń Obiektów MICE - część 1 - wprowadzenie
12:40-13:10
Jak funkcjonują obiekty na świecie? - Eva Garde, Director, Granada Convention Bureau (eng)
13:10-13:30
Demand Outloook - raport za rok 2019 oraz przykłady bleisure w hotelach konferencyjnych w Polsce – Wojciech Liszka, Z-Factor
13:30-13:50
Targi hybrydowe – przedstawiciel PIPT (TBC)
13:50-14:00
Pytania i odpowiedzi
14:00-15:00
Lunch
15:00-16:30
Forum Wymiany Doświadczeń Obiektów MICE - część 2 - sesja round tables
Współpraca pomiędzy obiektami  – konkurencja, czy partnerzy biznesowi? - moderator Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca Dyrektora KBF ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków
Czy każdy obiekt może być unique? Wyzwania w obiektach unique – moderator Anna Woda, Sekretarz Generalny SKKP, kierownik Centrum Konferencyjnego Kopernik
Wielotorowy rozwój obiektów konferencyjno-targowych – czy stać nas na to aby pełnić jedną funkcję? – moderator Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, dyrektor Obiektów Grupy MTP
Bleisure w budowaniu strategii sprzedażowej hotelu – moderator Katarzyna Cioch, Wiceprezes Zarządu SKKP


Przejdź do rejestracji    Poznaj prelegentów


Warszawski Klub Ambasadora Kongresów

„Rozwój potencjału naukowego Warszawy w kontekście planowanych przez Warszawę działań nakierowanych na promocję lokalnych instytucji badania i rozwoju oraz pozyskiwania międzynarodowych talentów i liderów.” To cel jaki stawia sobie Warszawa i Warsaw Convention Bureau. Warszawski Klub Ambasadora Kongresów jest projektem, w ramach którego Warsaw Convention Bureau WOT wspólnie z POT i SKKP wspiera lokalny świat nauki i stowarzyszenia branżowe w pozyskiwaniu ważnych, międzynarodowych wydarzeń do Warszawy. Ważnym działaniem Klubu jest organizacja spotkań networkingowo-informacyjnych, w ramach, których Warsaw Convention Bureau i SKKP przekażą ambasadorom i potencjalnym ambasadorom kongresów informacje o możliwym zakresie wsparcia ze strony warszawskiego convention i jego partnerów oraz podzielą i się wiedzą merytoryczną dotyczącą skutecznego pozyskiwania i profesjonalnej realizacji wydarzeń kongresowych. Tym razem spotkanie Klubu będzie poświęcone tematowi: „Jak lokalny świat nauki może współpracować z samorządem i organizacjami pozarządowymi w celu wzmocnienia synergii potrójnej helisy."

Przejdź do rejestracji


Spotkanie POT PCB z regionalnymi i lokalnymi CB

Doroczne spotkanie polskich regionalnych convention bureaux z sekcją Poland Convention Bureau POT dotyczy wspólnych działań oraz współpracy na najbliższy rok podczas takich wydarzeń jak: targi branżowe, prezentacje, przygotowania kolejnych edycji Raportu „Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce”, działania w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań.
Spotkanie ma charakter zamknięty i jest dedykowane dla convention bureaux i zaproszonych przedstawicieli miast i regionów, które prowadzą działania dotyczące przemysłu spotkań.
Wszystkie nowe podmioty, miasta zainteresowane współpracą proszone są o kontakt: polandcb@pot.gov.pl

Przejdź do rejestracji


Bezpieczeństwo i ochrona w branży spotkań

MPI Poland Chapter zaprasza na konferencję, poświęconą tematyce bezpieczeństwa i ochrony w branży spotkań. Temat ten znajduje się wśród priorytetów edukacyjnych MPI Global – a my chcemy rozwijać świadomość i edukować w tym temacie również polską branżę.
MPI Global właśnie wydało obszerną publikację pt. „Bezpieczeństwo i ochrona w branży eventowej - przewodnik po najlepszych praktykach w planowaniu spotkań i wydarzeń”. Stowarzyszenie podkreśla niekwestionowaną potrzebę skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wszelkiego rodzaju spotkań i wydarzeń. Dyskusje z ekspertami ds. bezpieczeństwa, osobiste wywiady i obszerny przegląd literatury, w tym istniejących planów bezpieczeństwa i procedur operacyjnych, publikacji rządowych, raporty z badań naukowych i publikowane artykuły – wszystko to przyczyniło się do powstania tego kompleksowego Przewodnika.
Naszym celem jest teraz podjęcie próby odniesienia kluczowych zagadnień wskazanych w Przewodniku do polskiego rynku, obecnych praktyk, wymagań, regulacji, a także bolączek i obszarów do usprawnień. W tym celu zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin i praktyków z obszaru bezpieczeństwa, aby podzielili się oni swoją wiedzą, narzędziami, doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Program

24 kwietnia 2020
08.30 - 09.15
rejestracja uczestników
09.15 - 09.30
przywitanie, wprowadzenie
09.30 - 10.00
moduł 1: Cyberbezpieczeństwo spotkań
Magdalena Grochala - "Cyberprzestępca na evencie. Czego szuka i jak się przed nim uchronić?"
Konferencje, spotkania branżowe, eventy wewnętrzne to nie tylko doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poglądów i integracji z klientami, partnerami czy pracownikami, ale też szansa dla cyberprzestępców do zdobycia cennych informacji na temat naszych firm i instytucji. Gdzie tkwi niebezpieczeństwo? Jakie dane, którymi dysponujemy, organizując event, są najcenniejsze dla hakerów i jak mogą je zdobyć oraz wykorzystać? I w końcu – jak ochronić się przed cyberzagrożeniami? O tym wszystkim podczas prelekcji.
10.00 - 10.20
panel dyskusyjny do modułu 1
10.20 - 10.50
moduł 2: Crowd management/Zarządzanie tłumem
KEYNOTE SPEAKER
Paul Foster - "People Movement at major events.  Balancing safety and security with visitor experience"

As events in Boston, Nice, Paris, London, New York and beyond have demonstrated, crowded places are widely recognised as prominent targets for terrorism. Venues and events are becoming more secure but how do event organisers also ensure they deliver an enjoyable and safe event for all attendees?  In this session Paul will discuss how Olympic Games organisers and other major event holders have approached this challenge to ensure the right balance between Security, Safety and Experience is achieved.
10.50 - 11.10
panel dyskusyjny do modułu 2 (eng)
11.10 - 11.30
przerwa kawowa, konsultacje przy stolikach eksperckich
11.30 - 12.15
moduł 3: Zarządzanie kryzysowe
Andrzej Kruczyński - "Zarządzanie kryzysowe i planowanie działań w sytuacjach nagłych"
Celem wystąpienia będzie przedstawienie problematyki skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, jakich  błędów lub zaniedbań uniknąć, aby zminimalizować ryzyko takich zdarzeń oraz ich potencjalne skutki. Poruszony zostanie również wątek bezpieczeństwa antyterrorystycznego, zasad zachowania w trakcie różnych form nagłych zagrożeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak się przygotować na różne niebezpieczne sytuacje i jak z nich wyjść obronną ręką. Będzie trochę o historii, o ,,poradniku pisanym krwią”, o osobistych doświadczeniach prelegenta jako Kierownika ds Bezpieczeństwa podczas największych imprez na Stadionie Narodowym.
12.15 - 12.35
panel dyskusyjny do modułu 3
12.35 - 13.10
moduł 4: Zarządzanie ryzykiem
Radosław Mysłek - "Jak planować bezpieczeństwo w oparciu o czynniki zewnętrzne i wymogi prawne?"
13.10 - 13.30
panel dyskusyjny do modułu 4
13.30 - 14.30
przerwa obiadowa, konsultacje przy stolikach eksperckich
14.30 - 15.30
moduł 5: Ochrona własności intelektualnej
Kancelaria Czyżewscy - "Nie daj się pozwać - jak zgodnie z prawem stworzyć, zorganizować i wypromować event"
Czy pomysł na event można chronić? Jak tworzyć i nabywać materiały promocyjne? Co można publikować w social media? Czy wizerunek uczestnika podlega ochronie? Te i wiele innych pytań zadajemy sobie na codzień jako twórcy i organizatorzy spotkań. Jjak radzić sobie z tymi problemami dowiemy się nie tylko podczas rundy prezentacyjnej radców prawnych, ale i w trakcie konsultacji eksperckich dostepnych w strefie expo.
15.30 - 15.40
sesja pytań i odpowiedzi
14:15
przerwa kawowa, konsulacje przy stolikach eksperckich
16.00 - 16.30
moduł 6: Pecha Kucha problem-rozwiązanie (najlepsze praktyki)
występujący w trakcie ustaleń - nabór zgłoszeń
4 krótkie prezentacje w stylu Pech Kucha, z których każda to inny prezentujący, inne case study, gdzie przedstawiony jest problem oraz wdrożone rozwiązanie z obszaru bezpieczeństwa i ochrony w branży spotkań
Pecha Kucha to japońska formuła prezentacji, wymyślona w 2003 roku. Od tego czasu pomysł ewoluował a dziś Pech Kucha Nights odbywają się w kiluset miastach na całym świecie. Technika ta polega na prezentacji 20 obrazów/slajdów po 20 sekund każdy. Buduje to bardzo dobrą dynamikę prezentacji, która nie przekracza 7 min.
16.30 - 16.40
zakończenie konferencji


Przejdź do rejestracji Poznaj prelegentów


IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum

Po raz ósmy w ramach Meetings Week Poland, a po raz piętansty w Polsce odbędzie się IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum (organizator Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie), która skierowana jest do studentów. Jest to spotkanie z profesjonalistami turystyki biznesowej z całego świata. Daje studentom unikalną okazję do zawarcia nowych znajomości oraz możliwość na rozwijanie swojej kariery w przemyśle spotkań. FLF to także duża dawka motywacji, inspiracji oraz podstawy skutecznego networkingu tak ważnej umiejętności w każdej branży. FLF ponadto daję możliwość poznania ekspertów przemysłu spotkań w sesji Round-Table Discussion. To niepowtarzalna okazja aby zobaczyć realia pracy w tej inspirującej branży.
Dodatkowo szansa wzięcia udziału w konkursie IMEX UniversityChallenge.  Konkurs ten umożliwia wykazanie się swoją kreatywnością w planowaniu wydarzeń. Nagrodą dla zwycięzców każdego z 6 półfinałów University Challenge jest udział w największych europejskich targach przemysłu spotkań IMEX we Frankfurcie, gdzie prezentują swoje projekty.
Program
24 kwietnia 2020
10:00 – 10:30
Registration and arrival
10:30 – 11:00
Welcome to the Future Leaders Forum in partnership with IMEX-MPI
Rektor Prof. Jolanta Żyśko
Dr Krzysztof Celuch
Get to know the background of the Future Leaders Forum and how you can make the most out of it with your own career development. Hear some of the inspiring stories from involved industry professionals and get to know the other participants in the forum.
11:00 – 11:30
Keynote: Experience designer – Your future job
Prof. Barbara Neuhofer
Making it into the Meetings, Conferences and Events Industry is one thing. Succeeding in it is another! In this session, (speaker) will share with you their journey, the challenges they faced, the highs (the lows!) and how they have succeeded in being one of the leading Conference Organizers in Warsaw. Just like a tasty dish, success in the Meetings Industry is a careful selection of ingredients and a recipe that eventually create an enjoyable meal. You need passion, zeal and resilience.

This session will also cover what the meetings industry is, where to find the opportunities in Poland and the must-have skills required. The keynote will ignite the flame you already have within you to make it in the meeting industry.
11:30 – 12:15
International University Challenge

Moderator?

Finalists

 • Finalist 1
 • Finalist 1
 • Finalist 3

Panel of Judges

The International University Challenge is held at six selected Future Leaders Forums around the world. The regional winners are invited to present their bid at the finals at IMEX in Frankfurt 2020 and compete against the other universities for the grand prize sponsored by the MPI Foundation.

In this session, the 3 above selected students will have 10 minutes each to present their bid in front of a jury of industry professionals and compete for their place in the finals at IMEX in Frankfurt. The winner will be announced at the end of the Forum by the experienced panel of judges.
12:15 – 13:00
Energetic break & lunch
13:00 – 13:30
Session 2: Suggested topic - How to master the skills of making mistakes
13:30 – 14:15
Session 3: Suggested topic – The future of the meetings industry / how to get noticed
Monika Dymacz-Kaczmarczyk President of MPI Poland Chapter
14:15 – 14:30
Networking break with other students
14:30 – 16:15
Roundtable session: Meet the Experts
Get first-hand industry insights, hear personal stories and ask all your burning questions to a group of selected industry experts. During 4 discussion rounds of 20 minutes each, you will get to meet, connect and chat with these industry experts in smaller groups in an informal and relaxed atmosphere. You can ask questions about their job roles, their companies and what to expect day to day when working in the various environments/industries.

Participating industry professionals:
Prof. Barbara Neuhofer
16:15
Round – up, certificates and closure of FLF


Przejdź do rejestracji Poznaj prelegentów


MP Power Awards

Finałowym eventem Meetings Week Poland będzie finał konkursu MP Power Awards® - gala MP Power Night (organizator MeetingPlanner.pl). Zadaniem MP Power Awards poprzez wyróżnianie najlepszych projektów i pokazanie ich efektów jest promocja profesjonalizmu branży eventowej oraz budowanie świadomości wartości narzędzi z jej zakresu. Długofalowo celem konkursu jest także podnoszenie standardów pracy i realizacji projektów na każdym etapie ich powstawania oraz współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. W ósmej edycji MP Power Awards® jury konkursu tradycyjnie nagrodzi najlepsze eventy, wskaże miejsca ze szczególnym potencjałem eventowym, eventowe produkty roku oraz wyróżni osobistości branży. W konkursie Kreatywny Roku Branży Eventowej jury wyróżni kreatywnych wyspecjalizowanych w sektorze eventowym oraz ludzi, którzy mają potencjał, by rozwijać swoją karierę w tym kierunku. Podczas MP Power Night branża pozna także Odkrycie Roku MPI Poland. Uroczysta gala odbędzie się w Muzeum Polin w Warszawie.

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni
Partnerzy
 
Patroni medialni