Andrzej Gut Mostowy

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach gospodarka turystyczna (studia magisterskie) i gospodarka regionalna (studia doktoranckie).  Poseł na Sejm RP 3 kadencji: 2005–2007, 2007–2011, 2011–2015. W latach 1998–2005 (2 kadencje) radny Województwa Małopolskiego. Pełnił m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1995-1998, Radny Miasta Zakopane i Członek Zarządu Miasta.  Wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w latach 2008–2014. Był też prezesem i członkiem Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Należał do Zespołu Naukowego „Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce”. Inicjator powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W latach 2005–2009 współzałożyciel i pierwszy zwierzchnik Rycerzy Kolumba w Polsce, największej dobroczynnej katolickiej organizacji na świecie. Od 2004 r. organizator festynów „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza, Orawy Dzieciom” w Rabce. Za tę działalność odznaczony Kawalerem  „Orderu Uśmiechu”.

Arkadiusz Opoń

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Arkadiusz Opoń przez ostanie lata pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie bezpośrednio nadzorował procesy związane z legalizacją pobytu obcokrajowców w naszym kraju oraz sprawował opiekę nad projektami Funduszu Azylu Migracji i Integracji dla cudzoziemców. Wcześniej pracował w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu lokalnymi serwisami internetowymi. W latach 2010-2014 był radnym miasta Krosna.
Arkadiusz Opoń jest absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu Administracji Publicznej.

 

Tomasz Urynowicz

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Od 20 lat związany z samorządem, gdzie zdobywał doświadczenie jako radny i przewodniczący Rady Dzielnicy Nowa Huta, a także jako radny miasta Krakowa. Przez wiele lat był również wicedyrektorem i dyrektorem Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, gdzie inicjował wiele projektów samorządu województwa.
Absolwent politologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył również Krakowskie Studium Ratownictwa Medycznego.

 

Teresa Buczak

p.o. Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju, Polska Organizacja Turystyczna,
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, specjalizacji Ekonomika Turystyki oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami”. Z turystyką jest związana nieprzerwanie od blisko 30 lat. Od 10 lat odpowiada w Polskiej Organizacji Turystycznej za planowanie strategiczne i operacyjne oraz realizację badań marketingowych, obecnie pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Strategii i Marketingu. Kluczowe kompetencje badawcze i analityczne oraz wiedze o funkcjonowaniu rynku turystycznego zdobyła jako wieloletni pracownik naukowy Instytutu Turystyki i Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie oraz kierując w GUS Wydziałem Statystyki Turystyki i Sportu. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań i publikacji z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku turystycznego. Była członkiem zespołu ekspertów opracowujących „Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski” – narzędzia ukazującego wkład turystyki w gospodarkę i tworzenie PKB. Współtworzyła krajowe i regionalne strategie rozwoju turystyki, w tym „Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki” oraz projekty: „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę”.
 

Mateusz Czerwiński

Wiceprezes, Warszawska Organizacja Turystyczna - Warsaw Convention Bureau
Pracę w branży spotkań rozpoczął w 2008 roku jako project manager w agencjach MICE realizujących projekty outgoing i incoming. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrażał w realizowanych wydarzeniach rozwiązania standardu spotkań zrównoważonych BS 8901, odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania hotelem Radisson Blu Krakow w oparciu o BS 8901. Obiekt jako pierwszy na świecie otrzymał certyfikat od międzynarodowej firmy certyfikującej działania zrównoważone w branży spotkań. Od 2010 roku w Warsaw Convention Bureau (Stołeczne Biuro Turystyki), odpowiedzialny za planowanie i realizację działań marketingowych Warszawy jako destynacji spotkań, kontakty z zagranicznymi klientami, nadzór nad badaniami lokalnego rynku MICE oraz współpracę z warszawskim środowiskiem naukowym w ramach programu ambasadora kongresów. Reprezentował Warszawę jako Tourism Expert w projekcie unijnym ONE BSR, w ramach którego w międzynarodowym gronie współpracowników przygotowywał produkty turystyczne oraz strategię ich promocji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Po przejściu Warsaw Convention Bureau do struktur Warszawskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla Warszawy i koordynację MCE CEE Warsaw 2015, pierwszej w historii polskiej branży spotkań międzynarodowej imprezy B2B, którą odwiedziła tak liczna grupa zagranicznych hosted buyers (80 meeting plannerów). Obecnie wiceprezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej.
 

Jan Mazurczak

Prezes, Poznań Convention Bureau
Zarządza Poznańska Lokalną Organizacją Turystyczną, w skład której wchodzi także wyspecjalizowana komórka wspierająca pozyskiwanie kongresów dla stolicy Wielkopolski - Poznań Convention Bureau. Doprowadził do rozbudowy struktury członkowskiej w organizacji, która opiera się na samorządach aglomeracji poznańskiej i branży turystycznej (hotele, lotnisko, targi, restauracje, muzea, uczelnie, itd.). We współpracy z branżą turystyczną w przeciągu trzech ostatnich lat udało się aktywnie wesprzeć kilkaset wydarzeń, w tym pomóc w pozyskaniu dla Poznania takich imprez jak największy w historii Polski kongres medyczny czyli Światowy Kongres Dentystyczny FDI czy prestiżowe imprezy rangi światowej: Światowy Kongres Historyków CISH oraz Światowy Kongres Nauk Politycznych IPSA.
Twórca akcji wyprzedażowej "Poznań za pół ceny", dziś kopiowanej przez kilkadziesiąt polskich miast i regionów, także na szczeblu krajowym. Członek licznych rad naukowych, zespołów, współautor strategii rozwoju turystyki w Metropolii Poznań i Poznaniu. Odznaczony medalem "Za zasługi dla turystyki".
 

Marcin Stolarz

Prezes PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach
Manager, posiadający wiedzę popartą doświadczeniem w zarządzaniu projektami i obiektami oraz sprzedaży w sektorze MICE. Drogę zawodową rozpoczynał jako Kierownik Wydziału Sportu i Kultury Urzędu Miasta Chorzowa, następnie zdobywał doświadczenie jako Zastępca Kierownika Centrum Konferencyjnego & MICE na Stadionie Narodowym w Warszawie. Konsultant ds. operacyjnych podczas EHF EURO 2016.
Od czterech lat prezes zarządu w spółce PTWP Event Center, będącej operatorem Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach.

 

Juliusz Kłosowski

The Warsaw Voice, Poland Meetings Destination
Historyk z wykształcenia, dziennikarz z pierwszego zawodu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1982). Od pierwszego wydania jesienią 1988 roku związany z tytułem „The Warsaw Voice”. Począwszy od 1993-dyrektor generalny wydawnictwa Warsaw Voice S.A., które specjalizuje się w angielskojęzycznych publikacjach, adresowanych do obcokrajowców w Polsce i za granicą. Wśród angielskojęzycznych periodyków, wydawanych przez Warsaw Voice S.A., są między innymi magazyny „The Warsaw Voice” oraz codzienny biuletyn internetowy Poland’s Voice daily. Wydawca jest także gospodarzem bardzo popularnego wśród obcokrajowców zainteresowanych Polską angielskojęzycznego portalu www.warsawvoice.pl. Juliusz Kłosowski jest ponadto członkiem Rady Dyrektorów fundacji Warsaw Destination Alliance, która działa na rzecz międzynarodowej promocji Warszawy i rozwoju usług turystyki biznesowej w mieście, a także zasiada w gronie członków Rady fundacji FCSR (Foundation for Corporate Social Responsibility).
 

 

Patronat honorowy


Partner branżowyPartnerzy strategiczni


Partnerzy
 
Patroni medialni