Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland

MPI Poland Chapter to największe stowarzyszenie działające w branży spotkań w Polsce, będące oddziałem międzynarodowej organizacji Meeting Professionals International. Naszym głównym celem jest edukacja, osobisty rozwój członków oraz wspieranie rozwoju meetings industy w naszym kraju. MPI Poland Chapter jest organizatorem cyklicznych spotkań szkoleniowych, a także inicjatorem wydarzenia Meetings Week Poland. Stowarzyszenie corocznie wręcza nagrodę Odkrycie Roku MPI Poland, która jest uhonorowaniem osiągnięć nowych branżowych liderów.

Stowarzyszenie Branży Eventowej

Zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje. Działa na rzecz popularyzacjii profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Jest inicjatorem i wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania twórcą (organizatorem) Studium Podyplomowego Event Management. Dąży do wypracowania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, założone w 1998 roku, było pierwszą w historii i jedyną ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów branży spotkań. Głównymi celami organizacji było i jest podnoszenie własnej wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing i lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej. SKKP uczestniczy – jako partner branżowy i swoista izba gospodarcza - we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce. SKKP włącza się do tworzenia nowych rozwiązań, realizuje ważne projekty służące wypracowaniu systemu norm i gwarantowania jakości usług dla biznesu, certyfikacji usług organizatorów kongresów i ochrony zawodu profesjonalnego organizatora kongresów. Obecnie priorytetowym zadaniem SKKP jest realizacja Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i organizacja corocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz lokalnymi partnerami.

The Warsaw Voice

The Warsaw Voice Conferences należy do grupy The Warsaw Voice Multimedia Platform i jest organizatorem imprez o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, wśród których warto wymienić między innymi: Warsaw Economic Hub, czyli coroczną międzynarodowa konferencję, prezentująca rosnącą regionalną rolę Warszawy i Polski, organizowana od 2008 roku we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz International New York Times; Cykl konferencji Innovative Poland, poświęconych m.in. najnowocześniejszym rozwiązaniom i najnowszym, „zielonym” trendom w projektowaniu, budowie oraz administracji zasobami nieruchomości biurowych i nie tylko; Doroczną uroczystość Chair of the Year, towarzyszącą wręczeniu statuetki, przyznawanej przez redakcję The Warsaw Voice, którą przez ostatnie 25 lat odebrali osobiście między innymi: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Danuta Hubner, Donald Tusk i wiele innych znanych postaci.

Poland Convention Bureau

Poland Convention Bureau (PCB), od 2002 roku działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce. Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych – renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również utworzony jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula przygotowuje absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczaniaSystem współpracy uczelni z praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH Vistula wspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego..

MeetingPlanner.pl

Portal adresowany do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska branżowego. MeetingPlanner.pl stanowi także platformę wymiany opinii oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami branży eventowej. Ambicją autorów projektu jest, by MeetingPlanner.pl rejestrował wszystkie ważne wydarzenia i trendy zachodzące na rynku eventowym, a także wspierał i promował istotne inicjatywy mające na celu integrację środowiska branży spotkań w Polsce. MeetingPlanner.pl jest organizatorem konkursu MP Power Awrads i Kreatywny Roku Branży Eventowej, gali MP Power Night, MP Legia Cup, spotkań BtoB i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date® oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.