Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland

MPI Poland Chapter to największe stowarzyszenie działające w branży spotkań w Polsce, będące oddziałem międzynarodowej organizacji Meeting Professionals International. Naszym głównym celem jest edukacja, osobisty rozwój członków oraz wspieranie rozwoju meetings industy w naszym kraju. MPI Poland Chapter jest organizatorem cyklicznych spotkań szkoleniowych, a także inicjatorem wydarzenia Meetings Week Poland. Stowarzyszenie corocznie wręcza nagrodę Odkrycie Roku MPI Poland, która jest uhonorowaniem osiągnięć nowych branżowych liderów.

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, założone w 1998 roku, było pierwszą w historii i jedyną ogólnopolską reprezentacją profesjonalistów branży spotkań. Głównymi celami organizacji było i jest podnoszenie własnej wiedzy profesjonalnej członków, wspólny marketing i lobbowanie w sprawach istotnych dla branży turystyki biznesowej. SKKP uczestniczy – jako partner branżowy i swoista izba gospodarcza - we wszystkich najistotniejszych działaniach podejmowanych w obszarze turystyki biznesowej w Polsce. SKKP włącza się do tworzenia nowych rozwiązań, realizuje ważne projekty służące wypracowaniu systemu norm i gwarantowania jakości usług dla biznesu, certyfikacji usług organizatorów kongresów i ochrony zawodu profesjonalnego organizatora kongresów. Obecnie priorytetowym zadaniem SKKP jest realizacja Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i organizacja corocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz lokalnymi partnerami.

Stowarzyszenie Branży Eventowej

Zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacje. Działa na rzecz popularyzacjii profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Jest inicjatorem i wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania twórcą (organizatorem) Studium Podyplomowego Event Management. Dąży do wypracowania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej docenianych narzędzi marketingowych i biznesowych.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Od 2009 roku działa na rzecz profesjonalizacji i edukacji branży oraz wyznacza najwyższe standardy organizacji podróży incentive travel. W dobie koronakryzysu SOIT aktywnie uczestniczy w inicjatywach branżowych i rozmowach z władzami państwowymi na rzecz wspierania i obudowy przemysłu spotkań i wydarzeń. SOIT jest 2020 współtwórcą TUgether i członkiem branżowego Sztabu Kryzysowego.
SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 24 profesjonalne agencje incentive travel. Agencje SOIT spełniają wysokie kryteria dotyczące doświadczenia, bezpieczeństwa, obrotów i jakości świadczonych usług.
Agencje SOIT zrealizowały w 2019 r. 826 wyjazdów dla ponad 44 tys. osób o wartości blisko 230 mln zł. Od 2014 roku SOIT prowadzi badania polskiego rynku incentive travel – Barometr SOIT.
SOIT jest członkiem organizacji Pracodawcy RP, członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Rzeczniku MŚP, członkiem-założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca - Agencja oraz współautorem rozdziału Białej Księgi Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na usługi incentive travel.
SOIT prowadzi działania CSR. Co roku Stowarzyszenie organizuje święto incentive travel - Columbus Day, podczas którego przeprowadzana jest aukcja pamiątek podróżniczych, a zebrane fundusze przekazywane są na cele charytatywne.

SITE Poland

Stowarzyszenie SITE Poland jest polskim oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia SITE Global, skupiającego profesjonalistów z branży incentive travel. Podstawowym celem SITE Poland jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju i propagowania podróży incentive jako efektywnego narzędzia marketingowego wspierającego sprzedaż i rozwijającego motywację. Równoległym celem jest podnoszenie standardów etyki biznesowej i pracy zawodowej w tej dziedzinie.
W stowarzyszeniu globalnym jest ponad 2500 członków a w polskim oddziale 48.
Stowarzyszenie w 2022 roku prowadzi kilka ważnych projektów:

Destination Poland – to projekt adresowany do członków zajmujących się organizacja wyjazdów integracyjnych, motywacyjnych na terenie kraju oraz Agencji DMC. Stowarzyszenie podjęło w tym zakresie współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i CVB, widząc szanse w tym, że Polska odnajdzie swoje miejsce na mapie nowych destynacji na wyjazdy incentive. We współpracy z POT uruchomiona została podstrona Destination Poland na stronie internetowej stowarzyszenia. Zorganizowane zostały wyjazdy studyjne dla członków Site Poland, planowane sa też działania edukacyjne. W stowarzyszeniu funkcjonuje komisja Destination Poland, która opracowuje kompleksowy plan działania, w szczególności promocji polskiej oferty turystyki biznesowej.
Program Young Leaders – to nowy, autorski projekt . Stowarzyszenie umożliwia studentom oraz młodym członkom uczestnictwo w programach rozwojowych prowadzonych przez profesjonalistów z branży. Filarami projektu są Mentoring, Group Action Learning, Edukacja i Networking . W edycji 2022 w programie uczestniczy 10  studentów z różnych krajów.
Our impact on people society and the planet - CSR w ramach, którego podejmowanych jest wiele inicjatyw np. webinar zero waste, Odpowiedzialne podróżowanie, akcja charytatywna skierowana do dzieci Travel Clown, wsparcie Fundacji Runa. Stowarzyszenie otrzymało międzynarodową nagrodę Excellence in Sustainability – Site Global. W 2021 r Stowarzyszenie brało udział w procesie certyfikacji CSR Site Global zakończonym w 2022r. certyfikatem, który ważny jest na okres 3 lat. https://sitepoland.com/csrsustainability/
Site Market – to program promocji usług i produktów członków Site Poland, oraz innych zaproszonych do współpracy podmiotów i partnerów
Certyfikacja Pilotów Incentive dla turystyki wyjazdowej i przyjazdowej – Stowarzyszenie opracowało Ramę Kwalifikacji, w zintegrowanym systemie UE , otrzymało również zezwolenie od Ministerstwa Rozwoju na certyfikację. W przygotowaniu jest program szkoleniowo-certyfikujący.

Stowarzyszenie Site Polska jest członkiem –założycielem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.
Rada działa na rzecz wsparcia branży MICE i eliminowania negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych pandemii.

The Warsaw Voice

The Warsaw Voice Conferences należy do grupy The Warsaw Voice Multimedia Platform i jest organizatorem imprez o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, wśród których warto wymienić między innymi: Warsaw Economic Hub, czyli coroczną międzynarodowa konferencję, prezentująca rosnącą regionalną rolę Warszawy i Polski, organizowana od 2008 roku we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz International New York Times; Cykl konferencji Innovative Poland, poświęconych m.in. najnowocześniejszym rozwiązaniom i najnowszym, „zielonym” trendom w projektowaniu, budowie oraz administracji zasobami nieruchomości biurowych i nie tylko; Doroczną uroczystość Chair of the Year, towarzyszącą wręczeniu statuetki, przyznawanej przez redakcję The Warsaw Voice, którą przez ostatnie 25 lat odebrali osobiście między innymi: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Danuta Hubner, Donald Tusk i wiele innych znanych postaci.

Poland Convention Bureau

Poland Convention Bureau (PCB), od 2002 roku działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce. Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych – renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich również utworzony jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula przygotowuje absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula promuje ideę przedsiębiorczości. Stawia na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczaniaSystem współpracy uczelni z praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH Vistula wspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in. przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego..

Polska Izba Przemysłu Targowego

www.polfair.pl   www. targidajawiecej.pl
Polska Izba Przemysłu Targowego ( www.polfair.pl ) działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów. W latach 1993-2006 działała jako Polska Korporacja Targowa. Siedzibą PIPT jest Poznań. W 2018 roku organizacja obchodzi 25-lecie istnienia. Członkami PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów. Działania lobbingowe są od lat bardzo ważnym obszarem działania PIPT jako izby gospodarczej. W tym zakresie Izba odniosła w minionych latach kilka sukcesów, skutecznie uczestnicząc w procesie nowelizacji m.in. prawa dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych (wyłączenie targów i wystaw) i ustawy prawo własności przemysłowej (ponowne wprowadzenie tzw. instytucji pierwszeństwa z wystawy). W 2017 roku działania PIPT dotyczyły nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych i ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Działaniom lobbingowym PIPT sprzyja członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zgodnie z misją, PIPT nieustannie promuje targi jako jeden z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z różnych sektorów gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających. Wspierając współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, Izba pośredniczy w wymianie informacji i doświadczeń między członkami, a także realizuje wspólne projekty i przedsięwzięcia z ich udziałem. Jednocześnie Izba dba o transparentność polskiego rynku targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów, we współpracy z międzynarodowym audytorem CENTREX - Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych. Od 2016 roku PIPT prowadzi ogólnopolską kampanię promocyjną „Targi Dają Więcej” na www.targidajawiecej.pl i FB. Dzięki aktywnemu członkostwu w UFI - Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, PIPT utrzymuje kontakty z najważniejszymi rynkami targowymi w Europie i na świecie. Wśród najważniejszych zagranicznych partnerów PIPT są także AUMA (Niemcy), AEFI i CFI (Włochy), UNIMEV (Francja), RUEF (Rosja), IFES i inne. Wraz z nimi PIPT aktywnie wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.
 

MeetingPlanner.pl

Portal adresowany do przedstawicieli branży spotkań. Misją platformy jest dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji, wdrażanie narzędzi wspierających proces organizacji wydarzeń, a także inicjowanie działań mających na celu integrację środowiska branżowego. MeetingPlanner.pl stanowi także platformę wymiany opinii oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami branży eventowej. Ambicją autorów projektu jest, by MeetingPlanner.pl rejestrował wszystkie ważne wydarzenia i trendy zachodzące na rynku eventowym, a także wspierał i promował istotne inicjatywy mające na celu integrację środowiska branży spotkań w Polsce. MeetingPlanner.pl jest organizatorem konkursu MP Power Awrads i Kreatywny Roku Branży Eventowej, gali MP Power Night, MP Legia Cup, spotkań BtoB i wizyt studyjnych jak MP MICE Tour®, MP Fast Date® oraz wydawcą publikacji, których tematyka dotyczy branży spotkań jak „Prawo w eventach” czy „Leksykon przemysłu spotkań”.


 

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUGETHER

Misją Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń jest integracja i systemowe wsparcie sektora MICE (eventy, targi, kongresy, konferencje, Incentive travel), usług hotelarskich, organizatorów wydarzeń rozrywkowo-artystycznych, usług transportowych, techniki estradowej – branż, które od ponad 30 lat przeżywały w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój, gwałtownie zahamowany przez pandemię COVID-19 i gospodarcze ograniczenia rządowe.
Zależy nam na:

  • prowadzeniu skutecznego dialogu wewnątrzbranżowego,
  • budowaniu świadomości potencjału tego sektora w polskiej gospodarce i przestrzeni publicznej,
  • wypracowaniu standardów współpracy z instytucjami państwowymi.

Celem tych działań jest sprawna odbudowa naszego sektora w post-pandemicznej rzeczywistości oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw wspierających nasze branże w powrocie na ścieżkę stabilnego rozwoju i profesjonalizacji usług na polskim rynku spotkań i wydarzeń.